مخازن نفت اصفهان و مشهد

ساخت مخازن نفت اصفهان و مشهد

ساخت مخازن نفت اصفهان و مشهد


این پروژه ابتدا در سال 1385 از طریق اعلام مناقصه عمومی شناسایی گردید و پس از آن با توجه به تجربیات فنی در این زمینه با حضور در مناقصه مذکور مطالعات اولیه کارشناسی آن آغاز گردید.
با توجه به اینکه این طرح از طرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (NIOPDC) و بصورت EPC به مناقصه گذاشته شده بود و به علت نیاز کشور به ذخیره مواد نفتی جهت مصارف داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و از این رو به یکی از پروژه های مهم ملی تبدیل شده بود .
پس از قبول پیشنهاد مالی و فنی این شرکت از طرف کارفرما (NIOPDC) و پس از دریافت دستور شروع بکار این پروژه با سرعت هر چه تمام تر آغاز گردید. مشخصات تقریبی پروژه بصورت زیر می باشد: 
طراحی، تهیه و خرید ، ساخت و نصب مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی به ظرفیت 410/229 متر مکعب و تأسیسات جانبی در انبار نفت اصفهان و انبار نفت شماره 2 مشهد و جابجایی و نصب دو دستگاه مخزن 5970 متر مکعبی و جمع آوری چهار دستگاه مخزن 450 متر مکعبی در انبار نفت شماره 2 مشهد. 
مدت اجرای این پروژه از سوی کارفرما 500 روز تعیین گردید. از جمله فعالیت های جانبی می توان به زنگ زدایی، رنگ آمیزی و طراحی فونداسیون مخازن و اتصال لوله کشی به شبکه موجود و هایدرانت ، ارتینگ و روشنایی و باندوال و حفاظت کاتدیک اشاره کرد.
لازم به ذکر است چون این پروژه در انبار نفت فعال انجام می گردد ایمنی نفرات از اهمیت زیادی برخوردار بود و همین امر باعث گردید که اتمام پروژه بدون هیچ حادثه ای به پایان برسد . 
 

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.