PUBLIC AUCTION FOR MACHINERY

Public Auction for Machinery


Date of issue: 2021/11/29


Exp. Date: 7/12/2021


Project Name: --------------


شرکت جندی شاپور، در راستای نوسازی ناوگان خود در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات سنگین را در قالب مزایده عمومی به فروش برساند. شرایط مزایده به شرح ذیل می باشد: 


•    زمان شرکت در مزایده از تاریخ 1400/09/09 لغایت 1400/09/16می باشد.
•    تاریخ بازگشایی و اعلام برنده روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 می باشد و با برنده مزایده تماس حاصل می گردد.
•    اقلام مورد مزایده به صورت کلی واگذار می گردد. 
•    کلیه ماشین آلات این مزایده فاقد گارانتی می باشد و با وضعیت موجود به رویت برنده مزایده خواهد رسید و واگذار می گردد.
•    کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد و حق ثبت به عهده مناقصه گر خواهد بود. 
•    مزایده بدون قیمت پایه می باشد و شرکت کنندگان با بازدید حضوری و یا رویت عکس و چک لیست وضعیت ماشین آلات، قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت ارائه می نماید.
•    این شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات اختیار تام دارد. 


نحوه شرکت در مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ 2.000.000 ریال را به شماره حساب 10.5138505.1 بانک رسالت به نام شرکت جندی شاپور واریز نموده و اسکن فیش واریزی و فرم پیشنهاد قیمت را به آدرس ایمیل Mozayedeh@jondishapour.com ارسال نمایند.


آدرس مکان بازدید حضوری: شیراز، گویم، جنب پمپ بنزین خلیج فارس، انبار مرکزی شرکت جندی شاپور 

 مشخصات ماشین آلات به همراه عکس و فرم پیشنهاد قیمت را در همین صفحه از قسمت فایل ضمیمه دانلود نمایید.
 

جهت کسب ااطلاعات بیشتر با شماره تماس26405040- 021 داخلی 155 آقای مهندس مدنی فر تماس حاصل نمایید. 

Contact Us

If you think you have the talent and tenacity to help us, contact: