فاز 3 پالایشگاه آبادان

فاز 3 پالایشگاه آبادان

فاز 3 پالایشگاه آبادان


اجرای فاز 3 پالایشگاه آبادان  درسال 2010 به شرکت جندی شاپور ابلاغ گردید. این فاز از پالایشگاه آبادان که قسمت مهم آن واحد کت کراکر ( بنزین سازی) می باشد از توجه خاصی برخوردار می باشد.
این واحد شامل برج تقطیر و کمپرسورهای مربوطه که در 11 طبقه بنا گردیده و ظرفیت تولید آن در حدود 20% مصرف بنزین ایران است، می باشد. از دیگر مشخصات این طرح اجرا شده می توان 3200 متر مکعب حجم بتن ریزی ، 1150 تن قطعات فلزی و جوشکاری به میزان 135/000 ID ، اشاره کرد .


 

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.