پالایشگاه گاز پارسیان

پالایشگاه گاز پارسیان

پالایشگاه گاز پارسیان


این پروژه در شهرستان لامرد که یکی از شهرهای جنوبی و گرم استان فارس است واقع شده است.این پروژه در سال 2005 آغاز گردید و با توجه به اینکه این طرح در حداقل زمان ممکن به انجام رسید 8 الحاقیه و 2 قرارداد دیگر به این طرح اضافه گردید و همین امر باعث شد که پروژه به مدت 24 ماه به طول انجامد.
در این پروژه پس از انتقال گاز از میدانهای گازی شانول ، هما ، وراوی که در ارتفاعات اطراف شهرستان لامرد قرار دارد بوسیله لوله خطوط متعدد وارد واحد Luncher Reciver پالایشگاه میشود و با کاهش فشار آن به فشار تقریبی 750 psi وارد لخته گیرهای شماره یک و دو گردیده و پس از جداسازی نفت از گاز بوسیله  Sump Drumpساخته شده  و عبور از واحدهای عملیاتی دیگر به گاز قابل استفاده تبدیل می گردد. 
از دیگر مشخصات پروژه که توسط شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (NICOC  ) ارائه گردیده بود می توان به  m3 300/000 حجم خاک برداری و m3 7800 حجم بتن ریزی و مقدار106000 متر لوله کشی در سایز های مختلف نام برد.

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.