پالایشگاه گاز هنگام

پالایشگاه گاز هنگام

پالایشگاه گاز هنگام


این پروژه که شامل احداث تاسیسات فراورش پالایشگاه گاز هنگام می باشد توسط شرکت فلات قاره به شرکت جندی شاپور اعلام گردیده و در سال 96 به اتمام رسیده است.

هدف از اجرای این پروژه جمع اوری گاز های ترش همراه نفت، شیرین سازی گاز، جدا سازی گوگرد، نم زدایی و افزایش فشار گاز شیرین تولیدی می باشد.

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.