پتروشیمی اراک

پتروشیمی اراک

پتروشیمی اراک


شرح فعالیت های شرکت جندی شاپور در این پروژه به دو بخش تقسیم بندی می شود:
طراحی و ساخت واحد پلی اتیلن سنگین (HDPE)
در این واحد تولید پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن های ملکولی مختلف صورت می پذیرد. محصول نهایی شامل اتیلن، مونومرهای پروپیلن و بوتادین، هیدروژه و کاتالیزور نیز می باشد.
طراحی و ساخت واحد پلی پروپیلن، پلی اتیلن (PPPE)
در این واحد تولید پروپیلن و پلی اتیلن صورت میپذیرد. اجزای اصلی این واحد عبارتند از: واحد خوراک مواد اولیه و کاتالیزور، واحد Prepolymerization، واحد Polymerization، گاز زدایی، نم زدایی، احیا، ذخیره و ارسال محصولات و سیستم Blowdown می باشد.
 

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.