تامین مالی

تامین مالی

تامین مالی


شرکت جندی شاپور با همکاری متخصصان خود در زمینه تامین مالی پروژه ها و ارائه راهکار در این زمینه فعالیت می نماید.
در این راستا با تمرکز بر نیازمندی های کارفرما در انجام پروژه های مختلف ، ارائه بسته های مختلف مالی و مشاوره در این زمینه  توسط شرکت جندی شاپور قابل انجام می باشد.

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.