توسعه پروژه

توسعه پروژه

توسعه پروژه


برای تحقق و اجرای هر پروژه ای یک مدل تجاری و یک طرح تامین مالی ضروری است. شرکت جندی شاپور همچنین در زمینه توسعه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی نیز فعالیت می نماید. این فعالیت ها باعث اجرا شدن پروژه ها به صورت حرفه ای و مقرون به صرفه می باشد .
فعالیت های شرکت جندی شاپور در زمینه توسعه پروژه ها شمال موارد ذیل می گردد:
•    تجزیه و تحلیل منابع
•    انجام مطالعات امکان سنجی و مدلسازی مالی
•     مطالعات بازار
•    توسعه راهبردهای تدارکات
•    برنامه های اولیه کار / بسته های FEED برای پیاده سازی Fast Track
•    توسعه مفاهیم پیاده سازی پروژه برای مهندسی
•    ایجاد سازه های سرمایه گذاری و بدهی
•    آموزش کارکنان

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.