پیمانکاری EPCC

پیمانکاریEPCC

پیمانکاریEPCC


شرکت جندی شاپور به عنوان شرکت رتبه 1 در زمینه پیمانکاری پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، نیرو، ساختمان، خدمات گسترده ای در زمینه انجام فعالیت های EPC ارائه می دهد.
در این راستا جندی شاپور با توجه به ماهیت پروژه از فاز طراحی و مهندسی پایه تا خرید و نصب و اجرای پروژه ها را بر عهده می گیرد. این فعالیت ها شامل موارد زیر میگردد:
مهندسی
با توجه به ماهیت پروژه این فاز ممکن است شامل تمامی و یا هر یک از مراحل طراحی و مهندسی پایه ، FEED  و مهندسی تفصیلی باشد.
تامین کالا
تامین کالا در شرکت جندی شاپور توسط تیمی مجرب در این زمینه انجام میگیرد. در همین راستا مراحل تامین کالا شامل برگزاری مناقصه و تهیه بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و انتخاب تامین کننده برنده ، هماهنگی با تامین کنندگان پس از عقد قرارداد و کنترل بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده، بازرسی ، ساخت و حمل و نقل کالا بر اساس رویه ها و دستورالعمل های شرکت جندی شاپور انجام میپذیرد.
ساخت و اجرا
شرکت جندی شاپور کلیه خدمات مدیریت ساخت و نصب و اجرای تجهیزات مقتضی هر پروژه را انجام میدهد. این خدمات و فعالیت ها شامل انتخاب پیمانکار نصب، مدیریت انبارها، کنترل کالاهای دریافت شده در سایت پروژه ها، نصب و راه اندازی، کنترل کیفیت، ایمنی ، کنترل فرایند، مدیریت پسماند پروژه و غیره می باشد.
استفاده از روش های نوین در زمینه دستورالعمل های نصب و راه اندازی با تاکید بر کنترل کیفیت و ایمنی یکی از فعالیت های شرکت جندی شاپور جهت راه اندازی های پروژه به صورت ایمن و بازدهی مطلوب در کوتاهترین زمان می باشد.

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.