فرصت شغلی

فرصت شغلی

فرصت شغلی


به عنوان یکی از بهترین شرکت های نفت و گاز ایران ، فرصت های شغلی در شرکت جندی شاپور نامحدود می‌باشد. فعالیت در جندی شاپور بیش از یک شغل است و این شانس را به تولید و پیشبرد یک حرفه مادام العمر ایجاد می‌نماید. بنابراین، اگر شما فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید ، با ارسال رزومه کاری خود به Contact@jondishapour.com ما را یاری کنید .

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.