آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Temperature Gauge

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Temperature Gauge


تاریخ انتشار: 04 / 03 / 1401


مهلت دریافت اسناد: 1401/03/12


نام پروژه: ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر


شرکت جندی شاپور (سهامی خاص) در نظر دارد تجهیزات Temperature Gauge مربوط به پروژه احداث ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر را از طریق برگزاری مناقصه از سازندگان/ تامین کنندگان تائید صلاحیت شده وزارت نفت که دارای شخصیت حقوقی هستند خریداری نماید. متقاضیان می بایست، ضمن دارا بودن توانایی ساخت و تحویل موضوع مناقصه، مدارک زیر را جهت شرکت در مناقصه ارائه نمایند:


الف: ارسال درخواست کتبی شرکت در مناقصه با مهر و امضای مجاز، به همراه مدارک ثبتی و آگهی های روزنامه رسمی (اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات، کد اقتصادی و شناسنامه ملی) و سوابق کاری و گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی حداکثر تا 3 روز کاری پس از انتشار این آگهی به ایمیل Announcement@jondishapour.com

ب: ارسال پیشنهادات فنی (به صورت جداگانه برای هر ایستگاه) از طریق ایمیل 

ج: پاکت شماره 1 شامل:

1-   یک فقره چک صیادی تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000 ریال در وجه شرکت جندی شاپور، بدون قید و شرط و دارای حداقل 3 ماه اعتبار

2-   تاییدیه یا نقطه نظرات در خصوص پیش نویس قرارداد

د: پاکت شماره 2: پیشنهادات مالی (به صورت جداگانه برای هر ایستگاه)

 

متقاضیان میبایست پیشنهادات فنی خود را به ایمیل Announcement@jondishapour.com و پاکات شماره 1 و 2 را به نشانی میرداماد، میدان مادر، خیابان نساء، کوچه پارسیا، پلاک 12، شرکت جندی شاپور واحد دبیرخانه حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12 ارسال نمایند.


اطلاعات فنی مربوط به این مناقصه را از قسمت دانلود فایل ضمیمه دریافت نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 26405040-021 داخلی 206 در ارتباط باشید.

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.