آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Transformer

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Transformer


تاریخ انتشار: 03 / 08 / 1400


مهلت دریافت اسناد: 1400/08/19


نام پروژه: ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر


شرکت جندی شاپور (سهامی خاص) در نظر دارد تجهیزات Transformer  را از طریق برگزاری مناقصه از سازندگان/ تامین کنندگان تائید صلاحیت شده وزارت نفت که دارای شخصیت حقوقی هستند خریداری نماید. متقاضیان میبایست، ضمن دارا بودن توانایی ساخت و تحویل موضوع مناقصه، مدارک زیر را جهت شرکت در مناقصه به شرح زیر ارائه نمایند:


الف: ارسال درخواست شرکت در مناقصه با مهر و امضای مجاز حداکثر تا 3 روز کاری پس از انتشار این آگهی به ایمیل Announcement@jondishapour.com
ب: ارسال پیشنهاد فنی به ایمیل Announcement@jondishapour.com
ج: پاکت شماره 1
1.    یک فقره چک صیادی تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.500.000.000 ریال در وجه شرکت جندی شاپور، بدون قید و شرط و دارای حداقل 3 ماه اعتبار
2.    مدارک ثبتی و آگهی های روزنامه رسمی (اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات، کد اقتصادی و شناسنامه ملی) 
3.    سوابق کاری و گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی
د: پاکت شماره 2: پیشنهاد مالی

  متقاضیان میبایست پیشنهاد فنی خود (بند ب) را به آدرس ایمیل ذکر شده، و مدارک بند های "ج و د" را در دو پاکت جداگانه حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 به نشانی میرداماد، میدان مادر، خیابان نساء، کوچه پارسیا، پلاک 12، شرکت جندی شاپور، واحد دبیرخانه ارسال نمایند.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
اطلاعات فنی مربوط به این مناقصه را در همین صفحه از قسمت  فایل ضمیمه دانلود نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 26405040-021 داخلی 206 در ارتباط باشید.

 

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.