آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Actuated Valves (ON/Off Valves)

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Actuated Valves (ON/Off Valves)


تاریخ انتشار: 28 / 07 / 1400


مهلت دریافت اسناد: 1400/08/10


نام پروژه: ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر


شرکت جندی شاپور (سهامی خاص) در نظر دارد تجهیزات Actuated Valves (ON/Off Valves) را از طریق برگزاری مناقصه از سازندگان/ تامین کنندگان تائید صلاحیت شده وزارت نفت که دارای شخصیت حقوقی هستند خریداری نماید. متقاضیان می بایست، ضمن دارا بودن توانایی ساخت و تحویل موضوع مناقصه، مدارک زیر را جهت شرکت در مناقصه در سه پاکت جداگانه به شرح زیر ارائه نمایند:
الف. پاکت شماره 1:
1.    درخواست کتبی شرکت در مناقصه با مهر و امضای مجاز
2.    یک فقره چک صیادی تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2,500,000,000 ریال در وجه شرکت جندی شاپور، بدون قید و شرط و دارای حداقل 3 ماه اعتبار
3.    مدارک ثبتی و آگهی های روزنامه رسمی (اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات، کد اقتصادی و شناسنامه ملی) 
4.    سوابق کاری و گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی
ب. پاکت شماره 2 : مدارک فنی
ج. پاکت شماره 3 : پیشنهاد مالی
مدارک فوق می بایست حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 به نشانی میرداماد، میدان مادر، خیابان نساء، کوچه پارسیا، پلاک 12، شرکت جندی شاپور واحد دبیرخانه ارسال گردد.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
اطلاعات فنی مربوط به این مناقصه را در همین صفحه از قسمت فایل ضمیمه دانلود نمایید.

 

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.