آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Handling Package Unit

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Handling Package Unit


تاریخ انتشار: 21 / 03 / 1401


مهلت دریافت اسناد: 1401/03/29


نام پروژه: ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر


شرکت جندی شاپور (سهامی خاص) در نظر دارد تجهیزات Air Handling Package Unit مربوط به پروژه احداث ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان - دهشیر را از طریق برگزاری مناقصه از سازندگان/ تامین کنندگان تائید صلاحیت شده وزارت نفت که دارای شخصیت حقوقی هستند خریداری نماید. متقاضیان می بایست، ضمن دارا بودن توانایی ساخت و تحویل موضوع مناقصه، مدارک زیر را جهت شرکت در مناقصه ارائه نمایند:

1-  مدارک ارزیابی

- درخواست کتبی شرکت در مناقصه با مهر و امضای مجاز

مدارک ثبتی و آگهی های روزنامه رسمی (اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات، کد اقتصادی و شناسه ملی)

- سوابق کاری و گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی

     مدارک ارزیابی می بایست حداکثر تا 3 روز کاری پس از انتشار این آگهی به ایمیل Announcement@jondishapour.com ارسال گردد.

2- پیشنهاد فنی

ارسال پیشنهاد فنی به صورت جداگانه برای هر ایستگاه از طریق ایمیل Announcement@jondishapour.com حداکثر تا تاریخ 1401/03/29

3- پیشنهاد مالی، تضمین شرکت در مناقصه و تاییدیه پیش نویس قرارداد

3- 1 پاکت شماره 1 شامل: 

- یک فقره چک صیادی تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 5,000,000,000 ریال در وجه شرکت جندی شاپور، بدون قید و شرط و دارای حداقل 3 ماه اعتبار

- تاییدیه یا نقطه نظرات در خصوص پیش نویس قرارداد

3- 2 پاکت شماره 2 شامل:

پیشنهاد مالی به صورت جداگانه برای هر ایستگاه 

متقاضیان میبایست پاکات شماره 1 و 2 را به آدرس میرداماد، میدان مادر، خیابان نساء، کوچه پارسیا، پلاک 12، شرکت جندی شاپور واحد دبیرخانه، حداکثر تا تاریخ 1401/03/29 ارسال نمایند.

مدارک فنی مربوط به این مناقصه را از قسمت دانلود فایل ضمیمه دریافت نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 26405040-021 داخلی 206 در ارتباط باشید.

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.